فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش  و آماده چاپ )  حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده  ) تعداد صفحات فایل: ۳۵ کد محصول : ۰۰۱Shop فروشگاه کتاب : مرجع فایل     قسمتی از محتوای متن     خلاصه‌ی درس ۱۲ (گروه اسمی):   گروه اسمی: یک اسم به عنوان یک هسته تشکیل می‌شود ومی‌تواند یک یا چند وابسته · داشته باشد.   وابسته می‌تواند قبل یا بعد هسته بیاید. که که به ترتیب وابسته‌های پیشین و پسین نامیده می‌شود.   وجود هسته در جمله اجباری است، ولی وجود وابسته الزامی نیست. اگر هسته از جمله حذف شود جمله معنی کامل ندارد، اما اگر وابسته حذف شود ایرادی ندارد.   تمامی کلماتی که در گروه اسمی همراه هسته بیاید، وابسته نامیده می‌شوند.   گروه اسمی می‌تواند در جمله، نهاد، مفعول، متمم، مستندو…. واقع شود.   شناسه‌های هسته:   اسم، هسته هر گروه اسمی است و می‌تواند پیش یا پس خود یک یا چند وابسته داشته باشد.   ما می‌توانیم با شناسایی واب …

نوشته تحقیق درباره قواعد ادبیات اولین بار در فایل اول پدیدار شد.


لینک منبع و پست :تحقیق درباره قواعد ادبیات
http://fileavval.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%aa/