لینک منبع و پست :ویژگی‌های افراد «خودآگاه»/ عواطفی که نمی دانستید دارید
http://migna.ir/vdcao6ny.49n6i15kk4.html